A A AZmienne zakresowe.
Obliczanie wartości zmiennych w pewnym zakresie.

Aby wyznaczyć wartość wyrażenia w pewnym zakresie zmienności jego parametrów można zastosować definicję zmiennej zakresowej oferowaną przez Mathcad.
W prezentowanym wcześniej przykładzie liczenia drogi przebytej przez obiekt w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową Vo można zapytać o wartość tej drogi po upływie 5, 6, 7, 8, 9 i 10 sekund. Szybkim rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie zmiennych zakresowych.


Niech d(t) oznacza drogę przebytą przez obiekt od chwili t(0)=0


Definicja zmiennej zakresowej pozwala wyznaczyć wartość szukanej zmiennej w całym zakresie wartości argumentu.