A A ARozwiązywanie równań.
Równanie z jedną niewiadomą.

Procedura root pozwala znaleźć rozwiązanie równania z jedną niewiadomą. Rozwiązanie poszukiwane jest metodą iteracyjną, więc dla wystartowania obliczeń wymagane jest podanie początkowej wartości rozwiązania. Alternatywną formą jest określenie przedziału w którym znajduje się rozwiązanie.

Sporządzenie wykresu ułatwia określenie punktu startowego.jako punkt startowy iteracji.Poszukiwanie rozwiązania w przedziale (0,2):Funkcja root może być zastosowana do dowolnego równania jednej zmiennej. Oto przykład równania nieliniowego. Funkcja root znajduje zawsze jedno rozwiązanie. Przy zmianie punktu startowego wynik może być inny.
Pierwiastek w przedziale (-3.5, -2), (-1, 1) oraz (2, 3.5):Jeżeli określić wektor współczynników równania wielomianowego, to można wyznaczyć jego wszystkie rozwiązania za pomocą funkcji polyroot.Są to wszystkie rozwiązania równania f(x)=0 podanego powyżej.