A A ARównania macierzowe.
Rozwiązywanie układów równań liniowych.

Mathcad oferuje bogaty zestaw procedur algebry liniowej. Operacje na macierzach pozwalają przykładowo na rozwiązywanie układów równań liniowych w postaci Ax=b, gdzie A jest kwadratową macierzą współczynników, b wektorem stałym, a x jest wektorem niewiadomych.

Przykładem niech będzie układ równań:Macierz A ma postać:Wektor b zawiera trzy elementy:Wektor niewiadomych x obliczymy na mocy zależności:Do rozwiązania układu równań liniowych można uzyć funkcji lsolve, która stosuje metodę rozkładu LU macierzy kwadratowej.Problem można też zdefiniować inaczej. Można użyć struktury Solve Block.Rachunek macierzowy w środowisku programu Mathcad jest reprezentowany przez bardzo szeroką grupę procedur obliczeniowych.