A A APrzykłady obliczeń w programie Mathcad

Strona niniejsza prezentuje przykłady wykonywania obliczeń w środowisku programu Mathcad. Są to proste przykłady prezentujące podstawowe cechy środowiska obliczeniowego.

 • Dlaczego Mathcad?

  Mathcad w porównaniu z powszechnie stosowanym arkuszem MS Excel i językami programowania pozwala opisywać problem tak, jak to jest robione ręcznie na kartce papieru.
 • Proste obliczenia

  Mathcad może być użyty w trybie klakulatorowym. Pracuje wtedy jak kalkulator naukowy, który poza podstawowymi działaniami arytmentycznymi wykonuje zaawansowane obliczenia matematyczne.
 • Praca z jednostkami fizycznymi

  Dużą zaletą programu Mathcad jest możliwość pracy z jednostkami fizycznymi. W środowisku programu zaimplementowanych jest kilka układów jednostek.
 • Zmienne zakresowe

  Zmienne zakresowe w środowisku programu Mathcad, to wygodny sposób definiowania zmiennych, które mogą przyjmować wartości z określonego przedziału z określonym skokiem.
 • Operatory i funkcje elementarne

  Środowisko programu Mathcad zostało bogato wyposażone w funkcje elementarne oraz funkcje specjalne.
 • Definiowanie macierzy

  Macierze i obliczenia na nich to mocna strona programu Mathcad.
 • Realizacja obliczeń

  Obliczenie realizowane na ekranie komputera odpowiadają tym realizowanym na kartce papieru, z tą różnicą że na ekranie tok obliczeń ustala użytkownik, a Mathcad liczy krok po kroku postawione przed nim zagadnienia.
 • Definiowanie funkcji

  Funkcję w środowisku programu Mathcad można zdefiniować równie łatwo jak zwykłą zmienną.
 • Rozwiązywanie równań

  Mathcad pozwala rozwiązywać wszelkiego typu równania oraz ich układy. Metody iteracyjne pozwalają rozwiązać każde równanie nieliniowe.
 • Układy równań nieliniowych

  Metodami iteracyjnymi Mathcad może rozwiązać każdy układ równań.
 • Równania macierzowe

  Mathcad oferuje algorytmy rozwiązywania układów równań liniowych, bazujące na operacjach macierzowych algebry liniowej.
 • Funkcja kwadratowa

  Mathcad umożliwia rozwiązywanie równań symbolicznie oraz numerycznie.