A A AProste obliczenia.
Mathcad jako kalkulator i bardziej złożone przykłady.

Mathcad, chociaż stworzony do zaawansowanych obliczeń matematycznych, może być wykorzystywany jako zwykły kalkulator. Wpisanie wyrażenie 17+9/15.7= uruchamia procedurę obliczeniową, która podaje wynik operacji.

Program używa tradycyjnej notacji matematycznej, dlatego wyrażenie na ekranie komputera wygląda tak samo jak gdyby były napisane w książce lub ręcznie na tablicy.
Mathcad oczywiście zna kolejność wykonywania działań wynikającą z praw matematyki, dlatego najpierw podzielił 9 przez 15.7 a wynik dodał do liczby 17. Po naciśnięciu klawisza ze znakiem równości Mathca podaje wynik. Liczbę miejsc dziesietnych po przecinku ustala użytkownik programu, oczywiście w dozwolonym przez program zakresie.
Po naciśnięciu znaku operatora, w powyższym przykładzie znak plus (+) oraz znak dzielenia (kreska ułamkowa /), program wyświetla mały czarny prostokąt, jako symbol wskazujący, że oczekuje on na podanie operanda, czyli argumentu dla zapowiedzianego przez operator działania matematycznego.

Operandem może być kolejna liczba, tak jak w kalkulatorze, lub może nim być wyrażenie symboliczne oznaczające zdefiniowaną zmienną. W tym miejscu kończą się analogie do kalkulatora. Obliczenia przedstawione powyżej mogą być zapisane w innej formie. Zdefiniowane mogą być zmienne a, b i c natomiast wynik operacji określonej powyżej może być zapisany w zmiennej x.

Teraz pisząc x i naciskając znak równości można, podobnie jak poprzednio uzyskać odpowiedź:

Mathca, jak wszystkie programy mateamtyczne, rozróżnia wiele rodzajów znaków równości. W tym prostym przykładzie wystąpił zwykły znak równości = jako polecenie wykonania obliczenia lub wyświetlenia wartości zmiennej oraz := jako znak definiowania zmiennych. Ten sam znak służy do definiowania funkcji.
Na obiekt poruszający się z prędkością Vo=60 w chwili to=0 zaczyna działać siła nadając mu stałe przyspieszenie a=10. Jaką drogę przebędzie obiekt przez następnych 5 sekund.

Mathcad pozwala nadać wszystkim zmiennym odpowiednie jednośctki. Wtedy wynik też będzie liczbą mianowaną.

Program ma wbudowane wiele układów jednostek i pozwala na konwersję wartości zmiennych pomiędzy różnymi ich układami.