A A APraca na jednostkach.
Liczby mianowane i konwersja jednostek.

Mathcad został wyposażony w możliwość pracy z liczbami mianowanymi. Wbudowane układy jednostek pozwalają operować w ramach jednego z nich i przeliczać wartości pomiędzy różnymi układami jednostek. Podstawowym jest układ SI, ale można liczyć w układach CGS lub USCS czyli operującym na jednostkach anglosaskich.

Zbiornik w kształcie walca ma promień 200 cm i wysokość 1.8 m. Wypełniony jest substancją o gęstości 1200 gramów na litr. Jaka jest masa substancji w zbiorniku w kg.

Obliczenia:

Mimo różnych jednostek zastosowanych w danych wejściowych Mathcad doskonale poradził sobie z obliczeniami wyników (gm jest symbolem grama a L litra). Nie stoi nic na przeszkodzie aby mieszać, jeśli zajdzie taka konieczność, jednostki anglosaskie z jednostkami metrycznymi. Program dokona odpowiednich przeliczeń.

Każda operacja w środowisku programu może odbywać się na liczbach mianowanych. Wiele nazw jedno i wieloznakowych jest zarezerwowana dla nazw jednostek. Przy próbie użycia tych nazw do innych celów program ostrzega użytkownika. Istnieje możliwość definiowania nowych jednostek miary.

Mathcad podaje wyniki obliczeń w liczbach mianowanych, jeżeli zmienne biorące udział w obliczeniach były mianowane. Domyślnie jest wybrany układ jednostek SI i jeśli użytkownik tego nie zmieni wyniki będą podawane w tym układzie.

Po wykonaniu obliczenia na końcu wyniku zawsze znajduje się aktywny kursor. W tym miejscu do każdego wyniku użytkownik może dopisać jednostkę w jakiej ma być podany wynik. Jeśli wynik już jest podany jako liczba mianowana, to wpisanie na końcu nowej jednostki spowoduje przeliczenie i podanie wartości w nowej jednostce. Wpisując w miejsce jednostki np. cm2 lub in2 wynik zostanie zamieniony na cm kwadratowe lub cale kwadratowe.

Mathcad kontroluje operacje na jednostkach i ostrzega przy próbie wykonania operacji nie mających sensu w punktu widzenia fizycznego np. obliczanie sumy 2 metrów i 3 kilogramów.

Program informuje, że jednostki nie są zgodne.