A A AOperatory i funkcje elementarne.
Zaawansowany kalkulator.

Wiele funkcji dostępnych w językach programowania jak Fortran czy C dostępnych jest w środowisku programu Mathcad jako operatory podstawowe lub funkcje elementarne. Przykładowo dla wyznaczenia pierwiastka kwadratowego z liczby 4 w językach programowania trzeba na ogół użyć wyrażenia SQRT(4) lub w polskiej wersji programu MS Excel PIERWIASTEK(4). W środowisku programu Mathcad "pierwiastek jest pierwiastkiem", tak jak uczono wszystkich już w szkole podstawowej.

Oczywiste jest, że program radzi sobie z dużo bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Funkcje elementarne, które są odpowiednikiem funkcji kalkulatora naukowego zawarte są w programie i dostępne we wstążce Math w menu Operators oraz we wstążce Functions po wybraniu przycisku All Functions i wyświetleniu odpowiedniej sekcji.Funkcje trygonometryczne, funkcje logarytmiczne, funcja wykładnicza i funkcje pierwiastkowe wszystko to dostępne jest w programie Mathcad.

Ale też operacje z wykorzystaniem liczb zespolonych:

lub funkcji trygonometrycznych:

Symbol deg oznacza stopnie kątowe.
Ale może być też w mierze łukowej, w radianach
Wyrażenia tego typu można też wyliczyć symbolicznie: