A A ANajnowsza wersja PTC Mathcad Prime 9.0 wprowadza do środowiska obliczeniowego Mathcad liczne usprawnienia i nowości.I. Aktualizacje w zakresie użyteczności i wydajności

 • Style tekstu umożliwiają lepszą organizację arkusza roboczego bez konieczności ręcznego formatowania nagłówków i podtytułów. Wystarczy użyć odpowiednich stylów tekstu, aby automatycznie zastosować żądane formatowanie tekstu w całym dokumencie i oznaczyć różne obszary w arkuszu

 • Linki wewnętrzne i strona Go-to ułatwiają poruszanie się po długich dokumentach. Linki wewnętrzne mają tę dodatkową zaletę, że umożliwiają łączenie notatek i obliczeń w całym arkuszu w celu efektywnego odwoływania się

 • Wszystkie menu wyboru kolorów zostały rozszerzone o niestandardowy próbnik kolorów, który umożliwia wyróżnianie sekcji dokumentu lub wyróżnianie niektórych równań lub wykresów w żądanych kolorach

 • Wybór spacji na klawiaturze podczas wpisywania nowego regionu skutkuje przekonwertowaniem go z domyślnego regionu matematycznego na pole tekstowe
 • Porównanie wersji PTC Mathcad Prime

II. Ulepszenia silnika symbolicznego i numerycznego
PTC nadal wykorzystuje moc nowego silnika symbolicznego, a w silniku numerycznym wprowadzono cenne ulepszenia, aby zapewnić użytkownikom dostęp do większej liczby operacji matematycznych i funkcjonalności niż kiedykolwiek wcześniej.

 • W wersji Mathcad Prime 9.0 można używać operatora gradientu, który zwraca gradient funkcji skalarnej w odniesieniu do zdefiniowanych zmiennych zarówno liczbowo, jak i symbolicznie

 • Silnik numeryczny został udoskonalony poprzez dodanie funkcji PDESolve w bloku Solve

 • Zostały włączone rozwiązania symboliczne dla równań różniczkowych zwyczajnych (ODE). Można teraz rozwiązywać ODE pierwszego rzędu i ODE wyższego rzędu, które można zredukować do systemów pierwszego rzędu

 • W nowej wersji została dodana możliwość symbolicznego rozwiązywania układów równań wewnątrz bloku rozwiązywania, używając funkcji znajdowania Find

 • Zostały dodane nowe całkowe funkcje logarytmiczne i eliptyczne funkcje całkowe

 • Operatory rachunku różniczkowego, takie jak pochodne, granice, całki i sumowania używane symbolicznie, zostały udoskonalone w nowej wersji i obejmują rozszerzone przypadki użycia

 • Funkcjonalność i przypadki użycia kilku symbolicznych słów kluczowych i funkcji zostały rozszerzone. Dla przykładu można teraz użyć słowa kluczowego założenia, aby określić założenia dotyczące wyniku funkcji