A A ANajnowsza wersja PTC Mathcad Prime 8.0 wprowadza do środowiska obliczeniowego Mathcad liczne usprawnienia i nowości.I. Aktualizacje aplikacji
Nowa wersja obejmuje wiele aktualizacji funkcjonalności na poziomie aplikacji wymaganych przez użytkowników:
  • Możliwość ustawienia ostrzeżeń, gdy identyfikatory zdefiniowane przez użytkownika lub system, takie jak zmienne, stałe i funkcje, zostaną przedefiniowane w arkuszu. Pozwala to uniknąć nieświadomej zmiany definicji parametrów krytycznych.
  • Dodano operator pochodnej cząstkowej w menu Operators, który służy do definiowania obliczeń zawierających pochodne cząstkowe.
  • Możliwość niezależnego włączenia nagłówka, stopki lub obramowania widoku strony dzięki nowej funkcji wyświetlania ramki.
  • W celu zwiększenia użyteczności elementu Combo-box dodanego w poprzedniej wersji, w Mathcad Prime 8 można kopiować wiele wartości i wklejać je do trybu edycji tego elementu.

    Porównanie wersji PTC Mathcad Prime
II. Ulepszenia silników symbolicznych i numerycznych
W nowej wersji zostało wprowadzonych wiele ukierunkowanych na klienta ulepszeń silnika symbolicznego, a także nowe funkcje niespotykane w poprzednich wersjach programu Mathcad.

Oprócz ogólnych ulepszeń nastąpiła znaczna poprawa i rozszerzenie użycia i wydajności funkcji całkowych, takich jak Fourier, Laplace i Ztrans oraz ich odwrotności.

Dodano dwa nowe modyfikatory, aby umożliwić manipulację współczynnikami normalizacji i oscylacyjnymi do użycia ze słowem kluczowym Fourier'a. Operatory rachunku różniczkowego, takie jak limity, całki i pochodne, zostały ulepszone i obejmują rozszerzone przypadki użycia.

Zostało również poprawione automatyczne etykietowanie niezdefiniowanych zmiennych w wynikach symbolicznych.III. Aktualizacje w zakresie użyteczności
  • Na karcie arkusza roboczego można teraz zobaczyć, gdy arkusz nie jest zapisany i zamknąć arkusz bezpośrednio z jego karty.
  • Możliwość przenoszenia arkuszy w celu zmiany ich kolejności.
  • Każda karta zawiera teraz menu prawego przycisku myszy, które zapewnia dostęp do przydatnych działań w tym obliczeń, przenoszenia karty, kopiowania pełnej nazwy ścieżki pliku, otwierania folderu zawierającego i zamykania tej lub innych kart.
  • Zostało również dodanych kilka mniejszych aktualizacji użyteczności, takich jak nowe polecenie formatu czystego tekstu czy opcje powiększania/pomniejszania z wykorzystaniem kombinacji ctrl+scroll myszki.


IV. Zapis jako widok HTML starszej wersji programu
Do konwertera arkuszy starszego typu dodano nową opcję Zapisz jako HTML. Umożliwia to utworzenie widoku starszego arkusza roboczego PTC Mathcad przed przekonwertowaniem go na format PTC Mathcad Prime i odniesienie się do niego, aby w razie potrzeby pomóc w przerobieniu przekonwertowanego arkusza roboczego.