A A ANajnowsza wersja PTC Mathcad Prime 7.0 wprowadza do środowiska obliczeniowego Mathcad liczne sugerowane przez użytkowników usprawnienia i poprawki:

 • Combo-box - element kontrolny arkusza, pozwalający na definiowanie zmiennych powiązanych z różnymi opcjami obliczeń. Nowy zestaw wartości zmiennych dla specyficznych obliczeń można rozwinąć z listy rozwijanej. Dla przykładu, jeżeli obliczenia inżynierskie są uzależnione od zdefiniowanego materiału, o różnych charakterystykach, można zdefiniować etykietę oraz zestaw zmiennych i ich wartości.


  Combo-box
 • Konwerter standalone - Mathcad Prime 7 zapewnia możliwość konwersji plików MCD oraz XMCD do najnowszego formatu MCDX bez konieczności instalacji starszej wersji Mathcad 15 na tym samym komputerze.


  Konwerter plików XMCD, MCD
 • Usprawnienia silnika obliczeń symbolicznych - liczne usprawnienia w wydajności i funkcjonalności, między innymi:
  • bardziej precyzyjne komunikaty błędów
  • zwiększona wydajność słów-kluczy simplify, solve
  • bardziej uproszczone rezultaty słów-kluczy simplify oraz simplify z modyfikatorem max
  • funkcja solve fully oblicza teraz układy równań i nierówności, równania i wielomiany sześcienne, równania z funkcjami symbolicznymi, równania logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne i ekspotencjalne
  • zwiększona dokładność obliczeń ze słowem-kluczem float dla funkcji Bessela
  • możliwość zastąpienia modyfikatora real modyfikatorem complex
  • usprawnione całkowanie
  • usprawnione słowo-klucz series
  • większa wydajność pracy z wielomianami, potęgami oraz miejscami zerowymi
  • usprawnione wsparcie dla granic całek wielomianów
  • usprawnione funkcje numer oraz denom
  • nowy modyfikator zwracający założenia co do wygenerowanych zmiennych operatora solve
 • Możliwość zapisywania plików w formacie PDF
 • Usprawnione opcje przewijania i przybliżania arkusza zwiększające czytelność arkusza
 • Możliwość dodania głównych linii siatki


  Dodatkowe linie siatki
 • Dokumentacja API dostępna z poziomu pomocy programu Mathcad