A A ANajnowsza wersja PTC Mathcad Prime 6.0 wprowadza do środowiska obliczeniowego Mathcad liczne sugerowane przez użytkowników usprawnienia i poprawki:

 • elastyczne marginesy - program Mathcad Prime 6.0 pozwala na niezależną zmianę wielkości każdego z marginesów: górnego, dolnego, prawego oraz lewego. Możliwość dodatkowego dostosowania otrzymały również nagłówek i stopka dokumentu. Wszelkie wielkości mogą być wyrażone w wielkościach metrycznych lub imperialnych


  Funkcjonalność Custom margin
 • usprawnienia produktywności - sprawdzanie poprawności pisowni, w tym możliwość włączania/wyłączania sprawdzania dla całego arkusza, ignorowania błędów i dodawania do słownika, wybór języka sprawdzania dla wskazanego tekstu
 • dodawanie hiperlinków - możliwość odniesienia do strony internetowej, klienta poczty e-mail, lokalizacji pliku na dysku lokalnym itp.


  Usprawnienia w tworzeniu tekstu - sprawdzanie pisowni, hiperlinki
 • usprawniona funkcjonalność Find/Replace - teraz także w indeksach dolnych oraz innych identyfikatorach niebędących indeksem dolnym
 • nowa komenda API pozwalająca na programowalne zapisywanie arkusza w kilku różnych formatach jednocześnie
 • dodatkowe opcje drukowania zaznaczonego obszaru arkusza
 • nowy silnik obliczeń symbolicznych dający większą kontrolę nad procesem obliczeń. Producent w tej wersji daje opcję przełączania starego oraz nowego silnika obliczeniowego, umożliwiając porównanie wyglądu każdego z nich
 • rozbudowana funkcjonalość Chart Component - możliwość przybliżania części wykresu, zapis bezpośrednio z poziomu Chart Component do formatów graficznych (png, jpg, jpeg, gif, wbmp, bmp, svg, svgz, pdf), gotowe szablony wykresów z poziomu "wstążki", dostęp do tematów pomocy bezpośrednio z okna aplikacji


  Chart Component