A A APTC Mathcad Prime 5.0 to doskonałe narzędzie służące do rozwiązywania, analizy oraz prezentacji obliczeń technicznych i naukowych.

W najnowszej wersji producent rozszerza możliwości programu o zaawansowane możliwości edycji wykresów 2D:

  • formatowanie osi wykresu - program Mathcad Prime 5.0 pozwala na edycję koloru, wybór stylów, grubości oraz dodawanie strzałek do osi wykresów, jak również edycję czcionki, stylów, rozmiarów oraz wartości znaczników wykresu 2D
  • dodawanie tytułu oraz legendy - najnowsza wersja programu umożliwia precyzyjną specyfikację tytułu i legendy, w tym położenia, obramowania, koloru oraz rozmiaru
  • dodatkowe osie Y - wszystkie opcje formatowania są dostępne również dla dodatkowych osi
  • wiele opcji linii siatki - edycja ich stylów, grubości oraz koloru. Możliwość wyboru koloru tła wykresu
  • pomoc programu, dostępna z poziomu interfejsu znajduje się na stronie Ptc.com. Pomoc programu wspiera teraz kopiowanie kodu do arkusza programu Mathcad


Chart component w środowisku programu Mathcad
Aplikacja to tworzenia stylów wykresów