A A A

Mathcad Express


Darmowa, bezterminowa wersja programu Mathcad Prime do użytku domowego z wyłączeniem wszelkich prac związanych z wykonywanym zawodem lub zleconych.
Poniżej zestawienie wybranych różnic pomiędzy wersjami płatnymi a wersją darmową.

Funkcja programu
Mathcad Express
Mathcad Prime Professional
Formatowanie wyrażeń matematycznych
Automatyczne przeliczanie wyników po wprowadzeniu zmian
Sprawdzanie jednostek
Pełna dokumentacja
Podstawowe funkcje i operatory numeryczne
Wsparcie systemów 64 - bitowych
Wykresy 2D
Aplikacja Chart Component
Wykresy 3D
Szablony
Zaawansowane funkcje numeryczne
Programowanie własnych funkcji
Rozwiązania symboliczne
Import danych z programu Excel
Zawijanie równań
Ochrona treści arkusza
Zapisywanie w formacie PDF
Pola wejściowe Combo-box
Wbudowywanie obiektów zewnętrznych aplikacji do arkusza
Biblioteki C/C++
Rozwiązywanie układów równań
Wypożyczanie licencji online
Dodatkowa licencja domowa

Licencja demo programu Mathcad Prime po 30 dniach od aktywacji przekształca się w wersję Express.
Na pasku tytułowym będzie widoczna nowa nazwa, na arkuszu pojawi się znak wodny, a część funkcji dostępnych w pełnej wersji nie będzie już aktywna.