A A A


Mathcad, produkt firmy PTC, to najczęściej używany program do obliczeń inżynierskich na świecie. Korzystają z niego miliony użytkowników w ponad 50 krajach. Mathcad 15.0 to kolejna wersja programu, która umacnia jego pozycję jako lidera w zakresie oprogramowania do obliczeń technicznych i przygotowania dokumentacji. Środowisko programu Mathcad umożliwia inżynierom wszystkich dziedzin efektywne wykorzystanie jego możliwości na każdym etapie projektowania. Unikalne narzędzia obliczeniowe oraz wbudowany język programowania umożliwiają dokonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych z uwzględnieniem najważniejszych aspektów procesu tworzenia dokumentacji takich jak: bezpieczeństwo, sprawność czy produktywność. Mathcad 15.0 to także: zwiększenie wydajności, skrócenie procesu projektowania, znaczne poprawienie jakości produktu oraz lepsze dostosowanie do istniejących przepisów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub via e-mail na adres mathcad@gambit.net.pl.

Cechą charakterystyczną Mathcada jest łatwość obsługi, a w szczególności łatwość matematycznego opisu problemu tworzenia wykresów. Interfejs Mathcada imituje notatnik i jest intuicyjny w użyciu, a wiele operacji daje się realizować za pomocą myszy. Wyrażenia algebraiczne wyświetlane są w postaci graficznej, a nie tekstowej.


Wybrane możliwości Mathcada:

 • obliczenia wyrażeń i funkcji w tym pochodnych, całek, granic
 • rozwiązywanie równań i nierówności
 • rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych
 • rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych
 • obliczenia na wektorach i macierzach
 • znajdowanie wektorów i wartości własnych macierzy
 • dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie
 • tworzenie wykresów funkcji 2D i 3D
 • tworzenie animacji trójwymiarowych
 • wykonywanie działań na liczbach zespolonych
 • wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje statystyczne
 • korzystanie z jednostek miar
 • tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika
 • wykorzystanie w wyrażeniach wielkich i małych liter alfabetu greckiego
 • porównywanie dwóch arkuszy
 • wymiana danych z innymi programami
 • analiza i synteza plików dźwiękowych
 • praca na mapach bitowych
 • współpraca z plikami danych