A A APodstawowe informacje

Program Mathcad w wersjach Prime 5.0 oraz 15.0 można zainstalować na tej samej stacji roboczej. Aplikacje mogą być uruchomione jednocześnie, a nowo wygenerowany plik licencji będzie obsługiwał obydwie wersje programu.

Użytkownicy licencji Individual (Node Locked) mogą mieć uruchomione jednocześnie obydwie wersje programu.

W przypadku licencji Floating każdy uruchomiony Mathcad (bez względu na wersję) zużywa jedną licencję.