A A A

Kontrakt serwisowy (maintenance)

W cenie zakupu dowolnej licencji programu Mathcad (z wyjątkiem edycji studenckich) użytkownik otrzymuje roczny kontrakt serwisowy gwarantujący prawo do:

 • bezpłatne aktualizacje programu
  • dostęp do wszelkich poprawek programu
  • w przypadku pojawienia się nowej wersji programu użytkownik otrzymuje dostęp do pobrania uaktualnienia

 • dodatkowe licencje do instalacji w domu lub na komputerze przenośnym
  • dla każdej komercyjnej licencji sieciowej typu Professional Floating przysługują 2 licencje domowe
  • dla każdej komercyjnej licencji typu Professional Individual przysługuje 1 licencja domowa
  • dla każdej akademickiej licencji typu Professor przysługuje 1 licencja domowa
  • dla każdej akademickiej licencji typu Classroom lub University przysługuje 1 licencja domowa na każde 10 stanowisk

 • wsparcie techniczne
  • obejmuje kontakt z naszą firmą w kwestii technicznej oraz licencjonowania
  • licencje posiadające aktywny kontrakt serwisowy, przy zgłoszeniach poprzez stronę serwisu mają najwyższy priorytet

 • 10% zniżki na szkolenie e-learningowe oferowane przez firmę Gambit*

 • 10% zniżki na szkolenia stacjonarne oferowane przez firmę Gambit*

 • dostęp do sesji szkoleniowych producenta

 • narzędzie internetowe wspomagające administrację licencjami
  • poprzez specjalny panel administracyjny na stronie www.ptc.com użytkownik lub administrator może swobodnie zarządzać oprogramowaniem Mathcad.
* Zniżki nie sumują się z innymi rabatami na szkolenia