A A A

Kontrakt serwisowy (maintenance)

Użytkownicy posiadający licencję bezterminową zakupioną przed 1 stycznia 2019 roku i posiadający aktywny kontrakt serwisowy mają możliwość jego przedłużenia do daty jego zakończenia. Nie ma możliwości przedłużenia kontraktu serwisowego po tym terminie. Użytkownik posiadający aktywny kontrakt serwisowy ma prawo do:

 • bezpłatnych aktualizacji programu
  • dostęp do wszelkich poprawek programu
  • w przypadku pojawienia się nowej wersji programu użytkownik otrzymuje dostęp do pobrania uaktualnienia

 • dodatkowych licencji do instalacji w domu lub na komputerze przenośnym
  • dla każdej komercyjnej licencji sieciowej typu Professional Floating przysługują 3 licencje domowe
  • dla każdej komercyjnej licencji typu Professional Individual przysługują 2 licencje domowe
  • dla każdej akademickiej licencji typu Professor przysługuje 1 licencja domowa
  • dla każdej akademickiej licencji typu Classroom lub University przysługuje 1 licencja domowa na każde 10 stanowisk

 • wsparcia technicznego
  • obejmuje kontakt z firmą GAMBIT w kwestii technicznej oraz licencjonowania
  • licencje posiadające aktywny kontrakt serwisowy, przy zgłoszeniach poprzez stronę serwisu mają najwyższy priorytet

 • dostępu do sesji szkoleniowych producenta

 • narzędzia internetowego wspomagającego administrację licencjami
  • poprzez specjalny panel administracyjny na stronie www.support.ptc.com użytkownik lub administrator może swobodnie zarządzać licencjami programu Mathcad.