A A A

Instalacja i aktywacja programu Mathcad.

- Opis instalacji
- Opis aktywacji
Instalacja
 1. Proszę uruchomić plik setup.exe

 2. Uruchomione okno instalatora.
  Należy kliknąć Next


 3. Umowa licencyjna.
  Należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej i kliknąć Next.


 4. Wykaz składników jakie zostaną zainstalowane.
  Naciśnij Install aby rozpocząć instalację.


 5. Wybieramy instalację konwertera (jeżeli jest potrzebny) oraz języków wbudowanej pomocy.


 6. Postęp instalacji. Po zakończeniu należy wcisnąć Finish. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę Status czy wartość jest Complete. W przypadku niepowodzenia ikona obok paska pastępu w kolumnie Progress wyświetli informacje o napotkanych problemach wraz z sugestią rozwiązania.
  Aktywacja

  Proszę wybrać odpowiedni rodzaj aktywacji: