A A A

Instalacja i aktywacja programu Mathcad.

- Opis instalacji
- Opis aktywacji
Instalacja
 1. Proszę uruchomić plik setup.exe

 2. Uruchomione okno instalatora.
  Należy kliknąć Next


 3. Umowa licencyjna.
  Należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej i kliknąć Next.


 4. Wykaz składników jakie zostaną zainstalowane.
  Należy wybrać przycisk Next.


 5. Wybieramy instalację konwertera (jeżeli jest potrzebny) oraz języków wbudowanej pomocy i wybieramy przycisk Install w celu rozpoczęcia procesu instalacyjnego.


 6. Postęp instalacji. Po zakończeniu należy wybrać przycisk Finish. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę Status, aby jej wartość dla każdej pozycji była Complete co świadczy o poprawnym zakończeniu procesu. W przypadku niepowodzenia ikona obok paska pastępu w kolumnie Progress wyświetli informacje o napotkanych problemach wraz z sugestią rozwiązania.
  Aktywacja

  Proszę wybrać odpowiedni rodzaj aktywacji: