A A ADlaczego Mathcad jest przyjazny?
Rozwiązanie równania kwadratowego.

Niech będzie dana funkcja kwadratowa:Rozwiązanie równania f(x)=0 jest dobrze znane, ale poniżej przedstawiono jak można zapisać formułę rozwiązującą jako komenda języka programowania, formuła arkusza Excel lub wyrażenie w środowisku programu Mathcad.

Wyrażenie w języku programowania:

x = (-B+SQRT(B**2-4*A*C))/(2*A)

Wyrażenie w arkuszu kalkulacyjnym:

=(-B1+PIERWIASTEK(B1*B1-4*A1*C1))/(2*A1)

... oraz w środowisku programu Mathcad:Nie ulega wątpliwości, która z tych formuł najbardziej przystaje do wzoru pisanego ręcznie. Ale Mathcad to nie tylko tradycyjna notacja matematyczna i ładnie wyglądające wzory. Program pozwala rozwiązać tak zdefiniowane zagadnienie i może to być wykonane zarówno numerycznie jak i symbolicznie.