A A ADefiniowanie macierzy.
Struktura macierzy i wprowadzanie wartości.

Mathcad pozwala definiować zestawy liczb funkcjonujące jako macierze w różnych wymiarach. Macierz w środowisku programu Mathcad można zdefiniować wybierając rozmiar macierzy z menu Insert Matrix, które dostępne jest we wstążce Matrices/Table.

Po wstawieniu pustej struktury macierzy, trzeba ją uzupełnić manualnie.

Macierz może być zdefiniowana poprzez użycie zmiennych zakresowych. Poniżej zdefiniowano macierz o wymiarach 5x5. Wartości elementów są związane z numerem kolumny i wiersza.

Program oczywiście zapewnia dostęp do poszczególnych elementów macierzy. Do tego celu służy operator indeksu macierzy.

Tutaj konieczna jest uwaga!
Indeks (2,3) oznacza trzeci wiersz i czwartą kolumnę, gdyż Mathcad, jeśli nie zostanie dokonana zmiana w pracy programu numeruje wiersze i kolumny macierzy od 0. Można oczywiście nakazać, aby numeracja była prowadzona od 1. Dlatego w powyższym przykładzie, gdy pytając o element w piątym wierszu i piątej kolumnie użyty zostanie zapis X5,5 to wyświetlony zostanie komunikat o błędzie:

Jeżeli nie zostanie zmieniony sposób numerowania wierszy i kolumn, to o element w piątym wierszu i piątej kolumnie należy zapytać poleceniem:

Program pozwala pobierać wiersze i kolumny macierzy podstawiając je pod zdefiniowane zmienne. Cały zestaw procedur algebry liniowej pozwala wykonywać wszelkie operacje macierzowe.