A A ADefiniowanie funkcji.
Definicja i użycie funkcji w środowisku Mathcad.

Mathcad posiada bardzo rozbudowany zestaw funkcji wbudowanych, ale daje też użytkownikowi możliwość definiowania jego własnych funkcji. Definiowanie funkcji jest tak samo proste jak definiowanie zmiennych. Funkcja D(x,y) wylicza odległość punktu o współrzędnych (x,y) od początku układu współrzędnych:

Teraz można zapytać jaka jest odległość punktu o współrzędnych (3,2) od punktu (0,0):

lub określić współrzędne punktu:

odległość tego punktu od początku układu współrzednych wyliczyć wprowadzając wyrażenie:

Mathcad pozwala też na rekurencyjną definicję funkcji.