A A A

Aktywacja wersji demo

  1. Należy zaznaczyć pierwszą opcję I want to try the full PTC Mathcad functionality for 30 days i potwierdzić przyciskiem Next  2. Należy założyć nowe konto zaznaczając opcję I am new to PTC.COM and need to create an account lub zalogować się do już istniejącego  3. W przypadku zakładania nowego konta wypełniamy i zaznaczamy wszystkie wymagane pola, a następnie potwierdzamy przyciskiem Create Account  4. Ostatnim etapem jest zaznaczenie odpowiedniej wersji programu i potwierdzenie przyciskiem Acquire License