A A A

Aktywacja licencji Student via Internet

  1. Należy wybrać drugą opcję Activate purchased license i potwierdzić przyciskiem Next.


  2. Należy założyć nowe konto zaznaczając opcję I am new to PTC.COM and need to create an account lub zalogować się do już istniejącego

    Logowanie do konta:
    Zakładanie nowego konta:
  3. Po zalogowaniu podajemy otrzymany wraz z potwierdzeniem realizacji zakupu Product Code.
    Host ID jest to adres fizyczny karty sieciowej komputera i jest pobierany automatycznie.


  4. Ostatnim etapem jest zaznaczenie odpowiedniej wersji programu i potwierdzenie przyciskiem Acquire License.